Skate in Park

Skate In Park to skatepark, zrealizowany w jednej z hal byłej cegielni w Katowicach. Funkcjonująca od końca XIX w. cegielnia była jedną z kilku, działających w okolicach dzisiejszej ulicy Ceglanej, a dwie hale o konstrukcji żelbetowej powstały w latach 50 XX w. Na przełomie lat 60 i 70 XX w…. Continue reading

Fabiani Bridge

Żelbetowy, dwupoziomowy (ruch kołowy, ruch pieszy) wiadukt Fabiani powstał w Ljubljanie (Słowenia) na terenie częściowo wyburzonego kompleksu cukrowni, w ciągu obwodnicy śródmieścia. Wkrótce  atrakcyjnie położona, nieprzejezdna i zadaszona przestrzeń pod przęsłami  stała się miejscem koncentracji  różnego rodzaju patologicznych zjawisk. Szukając rozwiązania problemu, władze miasta postanowiły (we współpracy ze środowiskiem miejskich… Continue reading