Rossauer Lände

Rossauer Lände (Roßauer Lände) to nazwa wiedeńskiej stacji metra linii U4. Ale to również miejsce, wokół którego ulokowano kilka urządzeń do uprawiania sportów miejskich. W  parku pomiędzy Dunajem a stacją i tunelem metra, wzdłuż drogi rowerowej,  ulokowano  instalacje do streetworkingu oraz  ogrodzone boiska do ulicznej koszykówki. Dostępne od strony parku,… Continue reading

Seestadt skatepark

To dalsza część sportowego programu wiedeńskiej dzielnicy Seestadt (tu poprzedni wpis).Tuż obok końcowej stacji linii metra U2 – Seestadt, pod wiaduktem jej nadziemnego odcinka, ulokowano betonowy skatepark. A w innej części dzielnicy, w przestrzeni pomiędzy jezdniami powstała betonowa „skatebahn”, nazywana również „skatewelle”. Zaś po drodze od jednego skateparku do drugiego … Continue reading

Skate in Park

Skate In Park to skatepark, zrealizowany w jednej z hal byłej cegielni w Katowicach. Funkcjonująca od końca XIX w. cegielnia była jedną z kilku, działających w okolicach dzisiejszej ulicy Ceglanej, a dwie hale o konstrukcji żelbetowej powstały w latach 50 XX w. Na przełomie lat 60 i 70 XX w…. Continue reading

Fabiani Bridge

Żelbetowy, dwupoziomowy (ruch kołowy, ruch pieszy) wiadukt Fabiani powstał w Ljubljanie (Słowenia) na terenie częściowo wyburzonego kompleksu cukrowni, w ciągu obwodnicy śródmieścia. Wkrótce  atrakcyjnie położona, nieprzejezdna i zadaszona przestrzeń pod przęsłami  stała się miejscem koncentracji  różnego rodzaju patologicznych zjawisk. Szukając rozwiązania problemu, władze miasta postanowiły (we współpracy ze środowiskiem miejskich… Continue reading

Kielich

Kielich to zaadaptowana do wspinania, nieczynna wieża ciśnień w  Lubinie. Wieża powstała w II poł. lat 70 XX w. dla obsługi wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego. W międzyczasie zmienił się system zasilania w wodę i wieża nie została oddana do użytku. Żelbetowa budowla o wysokości ok. 34 m przypomina ogromny kielich. W… Continue reading

KWK Saturn

Poprzedni wpis  nt. KWK Saturn kończył się zdaniem wyrażającym nadzieję, że ściana do boulderingu to tylko skromne początki większego programu sportowego. Kilka informacji wskazuje na to, że tak może się stać. Rozbudowa i adaptacja hali byłych warsztatów na kryty basen jest już w zasadzie przesądzona. A z informacji prasowych wynika,… Continue reading

Rote Flora

W połowie XIX w. w Hamburgu powstał budynek teatru Rote Flora. Po II WŚ teatr zamknięto, a w  budynku było najpierw kino, a potem sklep. Od lat 80 XX w. obiekt był nielegalnie użytkowany przez lokalną społeczność,  oczywiście wbrew  oczekiwaniom władz miasta i kolejnych właścicieli, którzy wiązali ze znakomicie zlokalizowanym… Continue reading

Kilimanschanzo

Żelbetowy, wielokondygnacyjny bunkier powstał w Hamburgu na początku lat 40 XX w. jako schron dla ludności cywilnej. Pod koniec lat 80 XX w. budowla stała się legalnym miejscem do uprawiania sztuki graffiti, a w pierwszych latach XXI w. bunkier został zaadaptowany na ścianę do wspinania. Na zewnętrznych ścianach budowli nazywanej… Continue reading

Kletterturm Leipzig

Ceglana budowla na rzucie koła, o wysokości ponad 40 m, powstała w 1907 r.  jako element systemu zaopatrzenia w wodę dzielnicy Mockau w Lipsku. W drugiej połowie lat 70 XX w., wraz z pojawieniem się w dzielnicy pierwszych osiedli wielkopłytowych oraz wodociągów,  budowla została opuszczona. Na początku XXI w. rozpoczęto… Continue reading

Watersquare Benthemplein

Watersquare Benthemplein w Rotterdamie (Niderlandy) to publiczny plac, miejsce do uprawiania sportów miejskich i jednocześnie magazyn burzowej wody deszczowej. Na prawie hektarowej powierzchni placu ulokowano zbiorniki o powierzchni ponad 0,5 ha i pojemności ok. 1700 m³. Plac zaprojektowano z myślą o miejskich sportach, więc kiedy nie pada, na dnie zbiorników… Continue reading