Biogram

Właściciel, wydawca i redaktor czasopisma elektronicznego „Sporty Miejskie”

Architekt, urbanista, wspinacz.

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tam też obronił pracę doktorską na temat adaptacji obiektów poprzemysłowych dla celów sportu. Zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym i rewitalizacją. A w tym programowaniem i badaniem transformacji przestrzeni miejskich. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań są obiekty, tereny i krajobrazy poprzemysłowe.

Prowadzi badania nad adaptacją oraz transformacją obiektów i terenów dla sportów miejskich, oraz wykorzystywaniem sportów miejskich  w procesach odnowy zdegradowanych fragmentów miast.

Wspina się od ponad 40 lat, z których ostatnie 20 poświęca boulderingowi.

Komentarze są wyłączone.