Współpraca

Sporty miejskie są skutecznym narzędziem wspomagającym procesy odnowy lub transformacji terenów oraz obiektów. Są często jedyną funkcją, która pozwala na zachowanie ważnych dla miejskiego krajobrazu obiektów o różnych pierwotnych funkcjach. Wiele przykładów wskazuje również na to, że można dzięki nim przeciwdziałać zjawiskom marginalizacji lub wykluczenia społecznego. Sporty miejskie mogą być w związku z tym wykorzystywane w procesach rewitalizacji.

Zapraszam do współpracy przy programowaniu transformacji lub odnowy przestrzeni i obiektów w oparciu o sporty miejskie.

dr inż. arch. Bogusław Hajda

poczta[at]sportymiejskie.pl

Komentarze są wyłączone.