O sportach miejskich

Interakcje z betonem. Źródło: www.futurearchitectureplatform.org (Andy Day)

Odpowiedź na pytanie >co to są sporty miejskie?< wydaje się  prosta. Sporty miejskie to dyscypliny sportowe uprawiane w mieście. Lecz czy każdą dyscyplinę sportu uprawianą w mieście można nazwać sportem miejskim? A jeżeli uznamy sporty miejskie za odrębną kategorię sportów, to jakie cechy  odróżniają ją od innych kategorii? W źródłach polskojęzycznych nie znajdujemy definicji pojęcia „sporty miejskie”. A angielskie urban sports, urban games, street sports czy street games w różnych źródłach mają odmienne znaczenia.

Można założyć, że sporty miejskie to dyscypliny sportowe uprawiane w środowisku ukształtowanym przez człowieka. Zaś od dyscyplin z innych kategorii sportów odróżnia je to, że mogą być uprawianie poza specjalną infrastrukturą  sportową, a reguły ich uprawiania nie są stałe.  

Jest jeszcze jedna, dla mnie bardzo ważna, wyróżniające je  cecha. Sporty miejskie potrafią dostarczać przestrzeniom i obiektom  nowych znaczeń i wartości.  Zarówno w sensie użytkowym, jak i emocjonalnym.

Bogusław Hajda

Czasopismo elektroniczne Sporty Miejskie zostało wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod pozycją Pr. 3031. Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 marca 2021 r.

Komentarze są wyłączone.