Maniak Padoue

Maniak Padoue to centrum wspinaczkowe, zrealizowane w Brukseli (Belgia). Powstało w zdesakralizowanej części kościoła Św. Antoniego z Padwy. Budowę rzymskokatolickiej, neogotyckiej świątyni rozpoczęto w pierwszych latach XX w. w centrum nowo  powstałej dzielnicy. Przerwaną z powodu braku funduszy inwestycję dokończono na przełomie lat 40 i 50 XX w. W roku 2022 część budowli zdesakralizowano, a w 2023 nawę główną oraz nawy boczne przekształcono w centrum wspinaczkowe. W obiekcie znajdujemy ściany do wspinania z liną o wysokości ok.18 m w nawie głównej, boulderownie w nawach bocznych oraz kawiarnię i zaplecze socjalne. Część frontowa kościoła z chórem zachowała funkcje sakralne.

Źródła fotografii: www.nl.wikipedia.org, www.bruxellessecrete.com

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.