Bunkier w Zbrosławicach

Bunkier w Zbrosławicach jest częścią poniemieckiego systemu umocnień zwanego Pozycją Górnośląską. Jego budowę zaczęto w 1939 r. lecz, podobnie jak innych obiektów tego systemu, nigdy nie ukończono. Wiele lat po wojnie łatwo dostępny obiekt zwrócił uwagę nowych użytkowników, w tym m.in. wspinaczy. Prawdopodobnie od lat 90 XX w. do wspinania wykorzystywano zarówno naturalną rzeźbę betonowych ścian, jak również wykute w betonie chwyty i stopnie. Szczególną atrakcją jest betonowa ostroga, o ścianie nachylonej pod kątem  ok. 45°. To  na  niej powstały najkrótsze i jednocześnie najtrudniejsze problemy, w czym udział miał również autor. A potem nastała epoka nowoczesnych centrów wspinaczkowych……

Źródło fotografii: archiwum autora

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.